Project waterhergebruik in de voedingsmiddelenindustrie

Succesvolle pilot waterhergebruik in de voedingsmiddelenindustrie

Lamb Weston / Meijer (LWM) maakt diepgevroren aardappelproducten en gedroogde aardappelvlokken en heeft duurzame ontwikkeling geïntegreerd in haar bedrijfsstrategie. Op het gebied van water betekent dit zuinig omgaan met water en zoveel mogelijk water hergebruiken. Het ultieme doel is om de waterkringloop volledig te sluiten. HydroBusiness heeft in samenwerking met LWM onderzocht wat de mogelijkheden hiervoor zijn in de fabriek in Bergen op Zoom. Aangezien het water in direct contact komt met voedingsmiddelen, is het belangrijk dat de kwaliteit van het proceswater na zuivering voldoet aan de drinkwaternorm. In een pilotproject is aangetoond dat het technisch haalbaar is om het proceswater van LWM te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit.

Werking van de waterzuiveringsinstallatie

Het zuiveringsproces gaat als volgt in zijn werk: Het effluent aan de afvalwaterzuivering gaat door een Membraan Bio Reactor (MBR). De MBR scheidt het actieve slib van het effluent door middel van membranen, waarmee de onopgeloste stoffen uit het proceswater worden gefilterd. Een volgende installatie filtert de overgebleven opgeloste stoffen uit de waterstroom, middels het principe van omgekeerde osmose. Het water wordt hierdoor tevens onthard. Als laatste zuiveringsstap zorgt een UV-filter voor afdoding van eventuele micro-organismen om schoon en veilig drinkwater te garanderen. Op dit moment wordt het water gebruikt in de stoomketel om stoom te maken: het extra voordeel is dat we nu geen waterontharders meer hoeven te gebruiken. Na menging met regulier leidingwater kan het echter ook al verder worden toegepast in het productieproces.

Realisatie en financiering

Het project is mede gefinancierd door subsidie van de rijksoverheid. HydroBusiness heeft gedurende de pilot de installatie geëxploiteerd.

Samenwerking

Het project is tot stand gekomen door een intensieve, unieke en meerjarige samenwerking tussen onder andere; LWM, Colsen, de Universiteit van Gent, Waterschap Brabantse Delta en HydroBusiness. Deze samenwerking heeft geleid tot een technologische doorbraak in de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerken

  • Effluentzuivering
  • Membraam Bio Reactor
  • Omgekeerde Osmose
  • UV Desinfectie

Voordelen

  • Besparing op leidingdrinkwater
  • Minder effluentlozing
  • Minder ‘dun water’ op de rioolwaterzuivering
  • Duurzaam