Over HydroBusiness

HydroBusiness adviseert, ontwikkelt en ontwerpt, financiert, realiseert en exploiteert waterzuiveringsinstallaties voor de levering van industriewater, de behandeling van industrieel afvalwater en van watertransport- en waterdistributienetten. Als exploitant houdt HydroBusiness toezicht op werkzaamheden van aannemers bij het uitvoeren van onderhoud aan de waterzuiveringsinstallaties, watertransport- en waterdistributienetten.

Ons projectportfolio vormt het beste bewijs voor onze expertise. Zo ontwikkelden we al installaties voor verschillende bedrijventerreinen, de chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, verwerkende industrie en de glastuinbouw. Ook in de glastuinbouw zijn we een gerenommeerde speler. Trots zijn we op het feit dat organisaties als Sensus, DMV International en Shell tot onze klantenkring behoren.

 

Missie
HydroBusiness levert water, zuivert afvalwater en stimuleert hergebruik bij industrieën. HydroBusiness blinkt uit in duurzaamheid en stabiele exploitatie van systemen.

 

Duurzaam     –     Deskundig     –     Op maat

Visie
Duurzaam en milieubewust ondernemerschap is bij steeds meer organisaties structureel geïncorporeerd. De Water Footprint is vaak een essentieel onderdeel van MVO-beleid. In de Water Footprint is vastgelegd welke hoeveelheid water een organisatie gebruikt om alle goederen en diensten te produceren. HydroBusiness helpt middelgrote organisaties bij het verbeteren van hun Water Footprint en het invulling geven aan MVO, door waterzuiveringsinstallaties te exploiteren. Het betreft zowel installaties om industriewater te produceren als installaties voor de behandeling van afvalwater.

Onderdeel van Brabant Water
HydroBusiness is een dochteronderneming van Brabant Water NV. De Drinkwaterwet (die van kracht is sinds 2009) schrijft een scheiding voor tussen de commerciële en dienstverlenende activiteiten van de organisatie. Al sinds 1996 is Brabant Water actief in de exploitatie van waterzuiveringsinstallaties, maar sinds de splitsing vinden deze diensten plaats onder de naam HydroBusiness.

 

Onderdeel van Brabant Water

 

Werkwijze van HydroBusiness
HydroBusiness exploiteert waterzuiveringsinstallaties op basis van maatwerk. Dit maatwerk bestaat uit vier componenten, die zijn gebaseerd op het Design Build Finance Operate (DBFO) principe:

Ontwerpen (Design)
Bij het ontwerp van de zuiveringsinstallatie wordt gekeken naar influentgegevens, lozingseisen en de eisen en wensen van de opdrachtgever. Uitgangspunt zijn altijd energie-efficiënte zuiveringstechnieken. Bovendien besteden we veel aandacht aan het terugwinnen van waardevolle nutriënten. Indien mogelijk produceren we biogas gedurende het zuiveringsproces. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om water te hergebruiken. Bij het ontwerp staat redundantie centraal, zodat u altijd op het systeem kunt vertrouwen.

Bouwen (Build)
Bij de bouw van een installatie besteden we nadrukkelijk aandacht aan mens en milieu. Veiligheid tijdens het bouwproces staat altijd centraal. Daarnaast kiezen we altijd voor duurzame bouwmaterialen en –middelen, waarbij nooit de kwaliteit en levensduur uit het oog verloren wordt.

Financieren (Finance)
Voor de financiering van uw zuiveringsinstallatie kunt u ook bij HydroBusiness terecht. U kunt zelf blijven investeren in uw corebusiness en wij bekijken samen met u op welke wijze een financiering het best kan worden vormgegeven.

Exploiteren (Operate)
Wanneer de installatie eenmaal operationeel is, kunt u de zorgen omtrent de bedrijfsvoering, het onderhoud en storingsopvolging uit handen geven aan de professionals van HydroBusiness. Desgewenst 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit gebeurt normaliter op afstand. Ter ondersteuning is er een 24-uurs storingsdienst paraat. De kennis die wij overal vergaren, passen we direct toe op uw installatie, wat resulteert in continuïteit, kwaliteit en efficiency. U profiteert van gegarandeerde expertise en voortdurende verbeteringen.

Het grote voordeel van het DBFO-principe is dat u de gehele verantwoordelijkheid over uw installatie uitbesteedt. Dat doet u aan een organisatie die over veel expertise en ervaring beschikt, waardoor u zeker weet dat u zowel op het gebied van rendement, prijs en kwaliteit het beste resultaat kunt behalen. Bovendien profiteert u van een snelle doorlooptijd en een contractvorm die volledig aan uw wensen en organisatie kan worden aangepast.

HydroBusiness is ISO 9001 en VCA gecertificeerd

       

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons ook op

Over HydroBusiness

HydroBusiness adviseert, ontwikkelt en ontwerpt, financiert, realiseert en exploiteert waterzuiveringsinstallaties voor de levering van industriewater, de behandeling van industrieel afvalwater en van watertransport- en waterdistributienetten.