Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering
Afvalwaterzuivering

Het lozen van industrieel afvalwater kost vaak tienduizenden euro’s per jaar. Met de Kaderrichtlijn Water en de verplichting om te voldoen aan de BREFS, staan veel bedrijven voor de opgave om de toegepaste technieken op het gebied van afvalwaterzuivering voortdurend te verbeteren. Vaak gaat dit gepaard met grote vervangingsinvesteringen.

Door de overstap te maken van een aerobe naar een anaerobe afvalwaterzuivering, dringt u de VE-last sterk terug. Bovendien komt er methaangas vrij, dat samen met koolstofdioxide biogas vormt. Dit biogas kunt u perfect gebruiken om ketels te stoken of als voeding in het gasnet. Ook kan het gas via een warmtekrachtkoppeling omgezet worden in elektriciteit. Voor de productie van biogas of duurzaam opgewekte elektriciteit is SDE-subsidie beschikbaar. U bespaart dan niet alleen op lozingskosten, maar tegelijkertijd profiteert u tevens van duurzaam geproduceerde elektriciteit.

HydroBusiness biedt u een oplossing waarmee u direct geld bespaart. HydroBusiness ontwerpt en bouwt niet alleen zuiveringsinstallaties, maar houdt deze desgewenst ook in eigendom. U betaalt HydroBusiness dan enkel naar de geleverde prestatie. U hoeft zelf niet in het systeem te investeren en behaalt daardoor direct financieel voordeel.

Wilt u alleen het tijdelijke beheer aan ons uitbesteden? Dat kan natuurlijk ook. We bieden vier vormen van exploitatie ondersteuning:

Service level 1
Technologische uren die vrij besteedbaar zijn.

Service level 2:
Technologische uren, inzetbaar op afgesproken tijden.

Service level 3
Volledige exploitatie in een 8/5 constructie.

Service level 4
Volledige exploitatie inclusief een 24/7 storingsdienst.


Afvalwaterzuivering in de vleesindustrie: een toewijding aan duurzaamheid

Voor veel industriële bedrijven worden duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen steeds belangrijker. Zeker in de vleesindustrie is het beheren en zuiveren van afvalwater van cruciaal belang. Met het zuiveren van afvalwater wordt het milieu minder belast en het kan worden ingezet als duurzame energiebron. Vion, een toonaangevend internationaal voedingsbedrijf met een sterke focus op de vleesverwerkende industrie, neemt haar verantwoordelijkheid serieus als het gaat om het minimaliseren van haar milieu-impact, inclusief het behandelen van afvalwater. More

Afvalwaterzuivering in de vleesindustrie: een toewijding aan duurzaamheid