Chemie

Chemie

Vrijwel nergens is het waterverbruik zo groot als bij chemiebedrijven. Water is in grote hoeveelheden nodig in processen voor koeling, verwarming en reiniging. Er is om die reden behoefte aan diverse kwaliteiten van water.

HydroBusiness heeft jarenlange ervaring met de levering van water aan chemie-, petrochemie- en farmaceutische bedrijven. We kennen de veiligheids- en certificeringseisen en weten exact welke cruciale rol water speelt in deze sector. Onze systemen voeren we redundant uit om een zo hoog mogelijke leveringszekerheid te kunnen waarborgen. We hebben kennis van de nieuwste scheidingstechnologie, maar passen alleen bewezen concepten toe.

Bij scheidingsprocessen komt meer water vrij dan er aan toegevoegd wordt. Dit water bevat vaak niet alleen schadelijke stoffen, maar ook waardevolle elementen en energie. Om die reden kijken we ook naar de mogelijkheden om water te hergebruiken, bijvoorbeeld voor laagwaardig koelwater.

Project industriewater bedrijventerrein Moerdijk met Shell Chemie Nederland

Voor de productie van 6 miljoen m³ industriewater per jaar wordt water uit de spaarbekkens van de Biesbosch gebruikt. Deze bekkens worden weer aangevuld met water uit de Maas. HydroBusiness levert dit industriewater aan bedrijventerrein Moerdijk. Voor een groot aantal industriële processen wordt dit industriewater gebruikt zoals voor koelen, spoelen en reinigen. Shell Chemie Nederland kunnen we met trots al jaren rekenen tot onze hoogwaardige klantenkring. More

Project industriewater bedrijventerrein Moerdijk met Shell Chemie Nederland

Project industriewater bedrijventerrein Roerstreek met AkzoNobel Chemicals

Op bedrijventerrein Roerstreek Noord in Roermond bevinden zich verschillende grote waterverbruikers, onder andere AkzoNobel Functional Chemicals, met specifieke waterbehoeften en een gezamenlijk verbruik van 1.1 miljoen m³ water per jaar. Bedrijven besparen fors op de waterkosten door aansluiting op het industriewaternet van HydroBusiness én het milieu wordt hiermee minder belast. More

Project industriewater bedrijventerrein Roerstreek met AkzoNobel Chemicals