Tijdelijke levering van demiwater

Tijdelijke levering van demiwater
Veranderingen in uw productieproces kunnen tijdelijk leiden tot een vraag om extra demiwater en daarom kan het nodig zijn om extra zuiveringscapaciteit te installeren in het geval uw installatie een beperkte capaciteit heeft.
Dit kan ook het geval zijn wanneer uw installatie door onderhoudswerkzaamheden tijdelijk (gedeeltelijk) uit bedrijf is. Onze mobiele RO-unit is een uitkomst in dit soort situaties. Het is een effectieve en economische oplossing.

Calamiteiten

Een onvoorzien defect van uw installaties en apparatuur kan zeer grote financiële en operationele gevolgen hebben. Zonder continuïteit van uw productiecyclus, lopen kostbare uitvaltijd en reputatieschade met de dag op wanneer uw installatie zonder water zit.

Deze mobiele RO-unit kan worden ingezet om voor een continue toevoer van demiwater te zorgen in alle noodscenario’s.

Extra capaciteit ten behoeve van back-up
Extra capaciteit is wenselijk in het geval van bijvoorbeeld extra productie of tijdens onderhoudswerkzaamheden. U bent verzekerd van het door kunnen gaan van uw primaire proces en daarmee uw leveringszekerheid.

Wanneer u gebruik maakt van deze mobiele dienst dan is dat inclusief:
– voorbereiding en transport
– plaatsing, aansluiting en in bedrijfstelling
– verzekering

Daarnaast bieden wij optioneel aan:
– dagelijkse beheer & onderhoud
– remote controle
– 24/7 storingsdienst
– verbruiksmiddelen / chemicaliën