Waterbereiding op locatie

Waterbereiding
Waterbereiding

U heeft grote hoeveelheden water van een specifieke kwaliteit nodig voor uw productieproces. Meestal is waterzuivering op uw eigen locatie dan de meest effectieve oplossing. Onze procestechnologen en kwaliteitsexperts zetten hun ervaring en kennis in om u een optimale oplossing te bieden. Op basis van de waterbron en de manier waarop u het water gaat gebruiken, bepalen zij de benodigde waterkwaliteit en het type zuivering.

Wanneer u ervoor kiest om de exploitatie van uw waterzuiveringsinstallatie uit handen te geven aan HydroBusiness kiest u voor veiligheid, kwaliteit en kostenoptimalisatie. U vermijdt grote investeringen en bent verzekerd van een optimaal ontwerp waarbij de meest gunstige balans is gecreëerd tussen efficiency en betrouwbaarheid. Bovendien maken we prijsafspraken voor de lange termijn, zodat u direct profiteert van lage waterkosten.

Tot slot bent u direct verzekerd van het beste onderhoud en van optimale service wanneer nodig.

 

 


Project zacht bedrijfswater voor Sensus

Sensus heeft sinds 2009 een vergunning voor het oppompen van 800.000 m3 grondwater per jaar.Dit grondwater wordt – na zuivering – ingezet in het
productieproces van Sensus. Omdat het zuiveren van grondwater niet tot de kern-activiteiten van Sensus behoort, kiest Sensus ervoor om HydroBusiness in te schakelen voor de productie van onthard proceswater uit het grondwater. More

Project zacht bedrijfswater voor Sensus

Project waterkringloopsluiting bij DAF Trucks

Op en rondom het terrein van DAF Trucks in Eindhoven speelden meerdere problemen. DAF gebruikte veel hoogwaardig drinkwater voor laagwaardige toepassingen zoals voor koelen en harden. Daarnaast liep de kwaliteit van het nabijgelegen oppervlaktewater achteruit omdat vervuild Maaswater de kans kreeg op te rukken. Hydrobusiness ging hiervoor opzoek naar een oplossing. More

Project waterkringloopsluiting bij DAF Trucks