Verwerkende industrie

Verwerkende industrie waterzuivering
Verwerkende industrie

In diverse industriële processen wordt veel water gebruikt, zoals voor koelen, reiniging, spoelen en verwarmen. Het gebruik van water varieert van het koelen van gebouwen tot het reinigen van printplaten en chips.
Water is vaak een basiselement in het productieproces, om die reden is een hoge betrouwbaarheid en leveringszekerheid van water van cruciaal belang.

Hoewel water relatief goedkoop is kunt u toch veel besparen, met name op energie- en lozingskosten. HydroBusiness heeft veel ervaring in het leveren van water en het verzorgen van watervoorzieningen voor de verwerkende industrie en mag bedrijven als DAF, Cargill en Akzo tot haar opdrachtgevers rekenen.

Daarnaast hebben we nauwe contacten met lokale overheden en waterschappen. Daarbij treden we niet alleen op als leverancier, maar bemiddelen we ook in de totstandkoming van een duurzame relatie met alle waterketenpartners en bekijken we op welke manier bijvoorbeeld afvalwater
weer op andere plekken kan worden ingezet.

Project waterkringloopsluiting bij DAF Trucks

Op en rondom het terrein van DAF Trucks in Eindhoven speelden meerdere problemen. DAF gebruikte veel hoogwaardig drinkwater voor laagwaardige toepassingen zoals voor koelen en harden. Daarnaast liep de kwaliteit van het nabijgelegen oppervlaktewater achteruit omdat vervuild Maaswater de kans kreeg op te rukken. More

Project waterkringloopsluiting bij DAF Trucks