Afvalwaterzuivering in de vleesindustrie: een toewijding aan duurzaamheid

/ 0 Reacties / in Algemeen / Door

Voor veel industriële bedrijven worden duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen steeds belangrijker. Zeker in de vleesindustrie is het beheren en zuiveren van afvalwater van cruciaal belang. Met het zuiveren van afvalwater wordt het milieu minder belast en het kan worden ingezet als duurzame energiebron. Vion, een toonaangevend internationaal voedingsbedrijf met een sterke focus op de vleesverwerkende industrie, neemt haar verantwoordelijkheid serieus als het gaat om het minimaliseren van haar milieu-impact, inclusief het behandelen van afvalwater.

Duurzaamheid in de vleesindustrie

De vleesindustrie staat bekend om de complexe productieprocessen en het genereren van aanzienlijke hoeveelheden afvalwater met verschillende verontreinigingen. Om de duurzaamheid van de activiteiten van Vion te waarborgen, heeft HydroBusiness een geavanceerde afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) ontworpen en gebouwd, en is langjarig verantwoordelijk voor de exploitatie ervan.

De AWZI bij Vion

De afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Vion is in 2014 gebouwd en in 2015 in werking gesteld. Maximaal 3. 000 m³ afvalwater wordt dagelijks door verschillende zuiveringsprocessen geschikt gemaakt voor lozing op het riool. Hiermee worden de negatieve effecten van afvalwater op het milieu geminimaliseerd en tegelijkertijd worden waardevolle grondstoffen zoals biogas teruggewonnen. Ook wordt het voorgezuiverde afvalwater geschikt gemaakt voor intern hergebruik. De zuivering bij Vion toont aan dat een geïntegreerde aanpak van vergisting en efficiënte afvalwaterzuivering in een industriële omgeving leidt tot een aanzienlijke verduurzaming van het productieproces. HydroBusiness is dagelijks bezig met het onderhoud en beheer van de AWZI. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat alle zuiveringsstappen goed werken en om mogelijke problemen snel op te lossen.

De zuiveringsstappen uitgelegd

Het zuiveren van afvalwater is een complex proces dat bestaat uit meerdere fasen, met als doel het uiteindelijk te kunnen lozen in het rioolnet. Er zijn drie essentiële elementen die tijdens dit zuiveringsproces worden verwijderd om het afvalwater geschikt te maken voor lozing: koolstof, stikstof en fosfaat. Maar hoe ziet dit zuiveringsproces er eigenlijk uit? Laten we de stappen in detail bekijken.

 

1. Inzameling van afvalwater

Het zuiveringsproces begint met het verzamelen van afvalwater dat wordt gegenereerd tijdens verschillende stadia van het productieproces bij Vion. Dit afvalwater bevat organische materialen, vetten en eiwitten. Via het interne rioleringssysteem stroomt dit afvalwater naar een ontvangstput, die een capaciteit heeft van maximaal 125 m³ per uur.

2. Trommelzeef

Het verzamelde afvalwater ondergaat vervolgens een voorbehandeling om grove deeltjes te verwijderen. Een trommelzeef wordt ingezet om vaste deeltjes te scheiden van het water. Dit proces vermindert de belasting van de volgende zuiveringsstappen.

3. Buffertank

Soms is er behoefte aan tijdelijke opslag van afvalwater, vooral omdat de productie overdag veel meer afvalwater genereert dan ’s nachts. In deze gevallen wordt het afvalwater opgeslagen in overkapte buffertanks. Door gebruik te maken van de tanks wordt het water veel gelijkmatiger gezuiverd.

4. Vetverwijdering

Het influent, oftewel ongezuiverd afvalwater uit de buffertank, wordt vervolgens doorgevoerd naar een overkapte DAF-unit (Dissolved Air Flotation). Afvalwater afkomstig van slachterijen bevat vaak veel vet. Een overmaat aan vet kan een negatieve invloed hebben op het zuiveringsproces, met name op de anaerobe reactor. In de DAF worden de vetten gescheiden van het water, waarna het gescheiden vet wordt opgeslagen in een vetbuffertank, afgevoerd en extern verwerkt.

5. Anaerobe reactor

Het water stroomt vanuit de DAF naar de anaerobe reactor. Hier wordt door gisting de koolstof in het afvalwater omgezet in biogas, wat vervolgens wordt gebruikt als duurzame energie in de fabrieksprocessen van Vion. Dit draagt bij aan aardgasbesparingen. Tijdens dit proces komt zwavel vrij, waarvoor een geurbehandelingssysteem wordt gebruikt om eventuele geuroverlast te voorkomen.

6. Aerobe reactor

In de aerobe reactor wordt zuurstof toegevoegd door buitenlucht toe te voeren. Hierdoor wordt er slib gevormd. Het slib bestaat vooral uit stikstof, wat in de volgende stap wordt afgevoerd.

7. MBR

MBR staat voor Membraan Bio Reactor. Door gebruik van membraanfilters wordt het gezuiverde afvalwater van het slib gescheiden. Het slib wordt afgevoerd voor externe verwerking.

8. Fosfaat verwijderen

In de laatste zuiveringsstap wordt fosfaat verwijderd, waardoor het gezuiverde afvalwater geschikt is voor lozing in het rioolnet. Dit vormt het sluitstuk van het uitgebreide zuiveringsproces.

 

Overlast minimaliseren

We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en houden nauwlettend in de gaten of er klachten binnenkomen van de omgevingsdienst. Bijzonderheden in de bedrijfsvoering of onderhoudswerkzaamheden waarbij overlast mogelijk is, worden proactief gemeld.

De zuiveringsstappen waar geuroverlast kan ontstaan zijn afgedekt. Zo wordt de lucht uit de vetverwijdering, anaerobe reactor en buffertanks afgezogen en in stappen behandeld door gelplaten, luchtontvochtiging en actief kool. Uit het biogas wordt het zwavel gezuiverd. Bij ophaalmomenten van slib, schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud wordt altijd rekening gehouden met het minimaliseren van geuroverlast.

De lucht uit de MBR wordt ook afgevangen. De lucht wordt ontvochtigd en met UVc behandeld om micro-organismen te doden.

Ook qua geluidsreductie zijn de nodige maatregelen genomen. De meeste pompen, ventilatoren en machines staan binnen de gebouwen opgesteld. De blowers die buiten staan zijn geïsoleerd. Op diverse plekken zijn geluidsschermen geplaatst. Het hekwerk rondom de zuivering is van klimop voorzien.

HydroBusiness beschikt over een sensornetwerk. Tevens worden er dagelijks handmatige geurmetingen uitgevoerd. Klachten vanuit de omgeving worden afzonderlijk beoordeeld en er wordt actief naar een mogelijke oorzaak gezocht. Daarnaast neemt HydroBusiness deel aan een klankbordgroep, waarbinnen samen met omwonenden en overheden verdere verbeteringen worden besproken.

Gespecialiseerde mensen

Bij HydroBusiness kijken we met een innovatieve blik naar de toekomst. Het exploiteren van een afvalwaterzuiveringsinstallatie zoals die van Vion vereist gespecialiseerde mensen die het zuiveringsproces optimaal kunnen benutten. Daarom blijven onze medewerkers voortdurend bijgeschoold en getraind op diverse terreinen. We begrijpen dat afvalwaterzuivering voortdurend ontwikkelt, en we zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve technologieën die ons helpen de zuivering van afvalwater toekomstbestendig te maken. Als bedrijf dragen we namelijk graag ons steentje bij aan een schonere en duurzamere toekomst.

Reageren is niet mogelijk.