Duurzaam industriewater op bedrijventerrein Roerstreek

Op bedrijventerrein Roerstreek Noord in Roermond bevinden zich verschillende grote waterverbruikers, waaronder AkzoNobel Functional Chemicals, met specifieke waterbehoeften en een gezamenlijk verbruik van 1.1 miljoen m³ water per jaar. Bedrijven besparen fors op de waterkosten door aansluiting op het industriewaternet van HydroBusiness én het milieu wordt minder belast. Door over te schakelen op oppervlaktewater in plaats van grondwater voor de industriële toepassingen op het industrieterrein Roerstreek, levert HydroBusiness een bijdrage aan het tegengaan van de verdroging van het Nationale Park de Meinweg.

Werking van de installatie

Het oppervlaktewater uit de nabijgelegen rivier de Roer wordt opgewerkt tot twee verschillende waterkwaliteiten: industriewater van hoogwaardige kwaliteit en demiwater (gedemineraliseerd water). Het Roerwater wordt rechtstreeks onttrokken en via een vier kilometer lange transportleiding naar het industrieterrein verpompt. Daar wordt het water gezuiverd tot industriewater van hoogwaardige kwaliteit. Dit water wordt opgeslagen in reinwaterkelders en na desinfectie als industriewater gedistribueerd over de industriële afnemers van het bedrijventerrein Roerstreek. Een deel van het geproduceerde industriewater wordt verdergaand behandeld tot demiwater. Dit demiwater wordt als een tweede kwaliteit op industrieterrein Roerstreek gedistribueerd. Om een hoge leveringszekerheid te waarborgen is gekozen voor de aanleg van een ringleidingsysteem en is de installatie opgebouwd uit redundante eenheden. Bij lekkages of mechanische storingen kan toch worden geleverd. Bovendien is een dagvoorraad aan water aanwezig om eventuele calamiteiten op de Roerstreek op te vangen.

Samenwerking

De inventarisatie van de wensen en behoeften van AkzoNobel Functional Chemicals en andere bedrijven vormt het uitgangspunt. Daaruit is voortgekomen dat er behoefte was aan twee waterkwalititeiten: demiwater en industriewater van hoogwaardige kwaliteit. Daarnaast moest overschakeling op industriewater voor de bedrijven voordelen bieden, zoals lagere milieubelasting en lagere kosten. Vandaar is op industrieterrein Roerstreek Noord een hoogwaardige,duurzame industriële watervoorziening gerealiseerd.

Kenmerken

  • 1.1 miljoen m³ gezuiverd oppervlaktewater per jaar
  • Lengte demiwaternet: 3,5 kilometer
  • Lengte industriewaternet: 4.5 kilometer
  • Capaciteit demiwater: 150 m³ per uur
  • Capaciteit industriewater: 260 m³ per uur

Voordelen

  • Lagere waterkosten
  • Extra leveringszekerheid
  • Milieu wordt minder belast