Project Waterkringloopsluiting bij DAF Trucks

Op en rondom het terrein van DAF Trucks in Eindhoven speelden meerdere problemen. DAF gebruikte veel hoogwaardig drinkwater voor laagwaardige toepassingen zoals voor koelen en harden. Daarnaast liep de kwaliteit van het nabijgelegen oppervlaktewater, het Eindhovens kanaal, achteruit omdat vervuild Maaswater de kans kreeg op te rukken. Ook kregen DAF en de omgeving problemen bij forse regenbuien omdat het plaatselijke riool een te kleine capaciteit heeft. Gezamenlijk met de provincie, het waterschap, de gemeente en DAF zocht HydroBusiness actief naar een mogelijkheid om deze problemen aan te pakken.

Werking van de installatie

Voor de waterproductie bij DAF gebruiken we water uit het Eindhovens kanaal. Dit water wordt door middel van een ultrafiltratie-unit gezuiverd en via een waterberging geleverd aan de verschillende verbruikers binnen DAF. Voor het productieproces van DAF moet het water bacteriologisch betrouwbaar zijn, vrij van zwevende stoffen en niet warmer dan 25 °C. Het proceswater vangen we na gebruik weer op. Dit water lozen we samen met het regenwater op een brede sloot. Een gedeelte van deze sloot is beplant met riet. Hiermee creëren we een extra natuurlijke zuivering wat ten goede komt aan de kwaliteit van het water. Daarna lozen we dit gezuiverde water, dat aan verschillende eisen moet voldoen, weer op het kanaal. De waterkringloop is hiermee gesloten en de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt behouden. DAF krijgt met deze oplossing goedkoper water dat net zo goed te gebruiken is voor hun productieproces als drinkwater. Doordat we het regenwater van het DAF-terrein opvangen en hergebruiken komt het niet meer in het gemeenteriool. Hierdoor hebben DAF en de omgeving minder wateroverlast. En doordat er per saldo meer water op het kanaal wordt geloosd dan onttrokken, blijft de kwaliteit van het kanaalwater gehandhaafd.

Realisatie en financiering

HydroBusiness heeft de installatie ontworpen, gefinancierd en gerealiseerd. Wij zijn eigenaar en exploitant van de installatie.

Samenwerking

De provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, de gemeente Eindhoven, DAF Trucks en HydroBusiness zijn gezamenlijk een onderzoek gestart om de beste oplossing te vinden. De optie met de meeste kans van slagen is in eerste instantie door DAF en HydroBusiness opgepakt. De vergunningen voor lozing op en onttrekking uit het kanaal zijn gezamenlijk uitgewerkt met het waterschap. De intensieve samenwerking tussen de partijen was noodzakelijk gezien de omvang en het unieke karakter van het project.

Kenmerken

 • Gebruik van oppervlaktewater
 • Zuiveren van afvalwater
 •  Ultrafiltratie
 • Zuiveringscapaciteit van 150 m³ per uur

Voordelen

 • DAF kan zich richten op haar corebusiness
 • Besparing op drinkwater
 • Groot milieuvoordeel
 • Lagere integrale waterkosten
 • Minder ‘dun water’ op de rioolwaterzuivering
 • Vermindering wateroverlast
 • Extra leveringszekerheid