Volgende stap in geurreductie AWZI Boxtel

/ 0 Reacties / in Algemeen / Door

HydroBusiness zuivert het afvalwater van Vion in Boxtel. Afgelopen jaren zijn veel geurreducerende maatregelen genomen. Toch ervaren omwonenden nog geurhinder. HydroBusiness neemt daarom de volgende stap in geurreductie.

Eerdere maatregelen

HydroBusiness streeft continu naar verbetering. In 2021 en 2022 is de geurbehandeling op de zuivering flink uitgebreid. In 2023 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de geurhinder nog beter te kunnen duiden. Zo heeft HydroBusiness een sensornetwerk geïnstalleerd, is er een emissiemodel opgesteld, zijn er klankbordgroep bijeenkomsten geweest en heeft ze medewerking verleent aan een belevingsonderzoek. De belangrijkste input blijven echter de meldingen zelf. Na iedere melding wordt een onderzoek gestart. Er wordt gekeken naar windrichting, geurmetingen, storingen en onderhoud. Vooral meldingen van directe buren zijn nuttig gebleken. De geur vanuit de zuivering is kenmerkend. Door samen te ruiken kan de bron van de specifieke geur beter worden herleid. Meldingen kunnen anoniem worden ingediend bij de MilieuKlachtenCentrale, maar mogen ook rechtstreeks naar HydroBusiness worden gestuurd.

Terugkijkend op 2023 zijn de belangrijkste oorzaken te vinden in de verzadiging van het actief-kool-filter, ophaalmomenten van slib, schoonmaakwerkzaamheden en geur vanuit de buffertank. Het vervangingsregime van actief kool is aangescherpt en medewerkers worden actief betrokken bij geurreductie. Stankmeldingen vanuit de buffertank zijn sinds het najaar van 2023 toegenomen. Afgelopen jaar heeft de zuivering zeer stabiel gedraaid. Er zijn 35% minder vervuilingseenheden op het riool geloosd en er is 11% meer biogas geleverd. Helaas kreeg de zuivering afgelopen oktober te maken met een kleine brand. Door kordaat optreden heeft dit geen effect gehad op het zuiveringsproces en lozing.

Drie verdere maatregelen

Uit controle is gebleken dat de afdekking van de buffertank verouderd raakt. Alhoewel de lucht flink wordt afgezogen, is dit waarschijnlijk de verklaring voor de stanktoename. Er wordt een betere afdekking teruggeplaatst met gasdichter materiaal en een betere afsluiting. De afdekking wordt eind mei, in het Pinksterweekend, vervangen. Voor de tussenliggende periode is de capaciteit van de luchtafzuiging vergroot.

Daarnaast wordt de luchtbehandeling flink verzwaard. De afgezogen lucht wordt van vocht ontdaan en vervolgens met een groter actief-kool-filter gezuiverd. De pilotresultaten zijn hoopvol. Naar verwachting zal deze maatregel veel bijdragen aan geurvermindering. De onderdelen zijn in bestelling en worden rond de zomer geïnstalleerd.

De derde maatregel is het vergroten van de buffercapaciteit. Dit moet ervoor zorgen dat het afvalwater gelijkmatiger wordt gezuiverd en er minder piekmomenten zijn in geur- en geluidsoverlast. Daarnaast kan het onderhoud beter worden gepland. Het in gebruik nemen van de buffertanks heeft grote vertraging opgelopen. Afgelopen november zijn de buffertanks kortstondig in gebruik geweest. Dit verliep niet geheel naar wens. De pompen en reduceerkleppen zijn aangepast en de nieuwe buffertanks zijn operationeel.

 

Reageren is niet mogelijk.