De jacht op legionella

/ 0 Reacties / in Algemeen / Door

Televisieprogramma Zembla besteedde in de uitzending van 12 december jl. aandacht aan de legionellaproblematiek in Nederland. Uiteraard hebben we meegewerkt aan dit programma door alle vragen van de makers vooraf te beantwoorden.

Wij betreuren het dat er in heel Nederland mensen ziek worden van deze bacterie en vinden het een goede zaak dat er aandacht is voor deze ingewikkelde materie. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er duidelijke regels en normen komen, ook voor afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bij alle activiteiten van HydroBusiness staan immers veiligheid en gezondheid voorop.

Direct na de eerste melding van mogelijke legionellabesmetting hebben we tijdelijke maatregelen getroffen in onze afvalwaterzuivering in Boxtel om eventuele verspreiding te voorkomen. Daarnaast nemen wij vanaf december 2017 watermonsters en hebben wij in februari 2018 zelf meetapparatuur aangeschaft voor het nemen van luchtmonsters.

Wij informeren steeds het RIVM, de GGD, de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel. Die hebben ingestemd met deze maatregelen.

Daarnaast heeft HydroBusiness in opdracht van de gemeente Boxtel een plan van aanpak opgesteld om te zorgen voor een definitieve oplossing. Het belangrijkste aspect van die definitieve oplossing is het plaatsen van een permanente overkapping over één van de waterbassins. Daar starten we binnen afzienbare tijd mee en daarop vooruitlopend wordt voor de kerst al een afzuigingsinstallatie met filter geïnstalleerd. In het andere bassin, dat nu nog met een tijdelijke tent wordt overkapt, wordt begin januari een drijvende afdeklaag geconstrueerd.

Alle maatregelen en controles worden in goed overleg met de instanties uitgevoerd.

Reageren is niet mogelijk.